การศึกษาเพื่อติวged มิใช่เรื่องยากหากเอาใจใส่!

มีประชากรมากมายที่รอตั้งกระทู้ถามมากมายว่า ติวged จะยากหรือไม่นะ แต่ทั้งนี้มันอยู่ที่ความหมั่นเพียรอยู่ที่ใด ผลสำเร็จอยู่ที่นั่น ทุกอย่างไม่ต้องสงสัยได้ หากเอาจริง แบบทดสอบ GED สำหรับนักศึกษาจากประเทศอื่นๆ ที่มิใช่ USA  จะมีการใช้แบบทดสอบชุดปี 2002 โดยเขาจะแยกออกเป็นทั้งหมด 5 วิชา เป็น Mathematics/ Language Arts, Reading/ Language Arts, Writing (including Essay)/ Science และ Social Studies  ซึ่งแต่ละวิชามีแต้มเต็ม 800 คะแนน ต้องสอบให้ได้ 410 ถือได้ว่าเป็นคะแนนที่ต้องทำเอาเกินครึ่งนั่นเอง จึงจะจัดว่าสอบได้หลักเกณฑ์ แต่น้องๆ ต้องมีคะแนนรวมถึง 5 วิชา เกิน 2,250 แต้ม จึงจะได้ประกาศนียบัตรนะ ซึ่งก็ง่ายจนเกินพอดีหรือไม่ เชื่อมั่นในตนเอง ขยัน อดทน ตั้งใจไปพร้อมๆกันเท่านั้นเองก็จะผ่านการสอบยากๆไปได้

 

ซึ่งในการติวged นั้นเราพึงจะหาอาจารย์ผู้ชี้แจงของเราเป็น GED ที่อยู่ในแวดวงการสอน GED มาอย่างยาวนาน เนื่องจากจะมีการเอาใจใส่นักศึกษา และยังคอยให้ข้อคิดเห็น และกำหนดแผนการการเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียน และอีกอย่างคือเราต้องพากเพียรผ่านๆ ตาคลังข้อสอบเก่าเพ่ือความมั่นใจในการทำข้อสอบ เพราะหากเราทำเป็นแล้วจะเป็นเหตุให้ทราบถึงเค้าความอย่างถ่องแท้

 

ที่จริงเราอาจจะเริ่มศึกษาได้เดี๋ยวนั้นเมื่อเราอยากและมีความพร้อมด้วยแล้วสำหรับการศึกษา เนื่องด้วยต้องมีเวลาและให้เวลาได้อย่างมาก เนื่องด้วยจะต้องมีการอ่านรายงานเพื่อจะนำมาตรึกตรองและเตรียมสำหรับการสอบ เมื่อเรามีจุดประสงค์ที่จะเรียนให้ผ่านก็ต้องเน้นย้ำกับตัวเองและย่างก้าวข้ามผ่านไปอีกขั้นหนึ่ง