วิธีการรับนำเข้าสินค้าจากจีนให้ประสบความสำเร็จมากขึ้น

คุณมีตัวเลือกสามอย่างในการรับนำเข้าสินค้าจากจีนและเมื่อคุณเลือกวิธีการที่คุณจะใช้ควรพิจารณาปริมาณและน้ำหนักรวมของการจัดส่งของคุณ วิธีแรกในการจัดส่งสินค้าของคุณคือการจัดส่งทางอากาศ เป็นประโยชน์ถ้าคุณต้องการผลิตภัณฑ์ที่จะจัดส่งให้คุณในระยะเวลาอันสั้นหากผลิตภัณฑ์มีปริมาณต่ำน้ำหนักต่ำและมีคุณค่าและคำสั่งซื้อของคุณมีขนาดเล็ก มีผู้ให้บริการรับนำเข้าสินค้าจากจีนทางอากาศจำนวนมากที่คุณสามารถเลือกได้ วิธีที่สองคือการขนส่งทางน้ำทางทะเลหรือทางทะเลซึ่งเป็นที่แนะนำถ้าคุณรับนำเข้าสินค้าจากจีนจำนวนมาก แต่ต้องใช้เวลาอย่างน้อยหลายสัปดาห์เพื่อไปถึงท่าเรือปลายทาง การจัดส่งทางทะเลมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเช่นพิธีการทางศุลกากรและการจัดส่งภายในประเทศไปยังคลังสินค้าของคุณ จากนั้นมีเอกสารที่คุณต้องดำเนินการในพอร์ตต้นทางและปลายทาง แม้ว่าคุณจะสามารถสำรองความยุ่งยากในการจัดเตรียมเอกสารด้วยการว่าจ้างผู้ให้บริการโลจิสติกส์บุคคลที่สามที่มีความสามารถในด้านนายหน้าศุลกากรและประสบการณ์ที่กว้างขวางกับท่าเรือต้นทางและจุดหมายปลายทางที่คุณกำลังทำงานด้วย ผู้นำเข้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าอากรขาเข้าหมายถึงคุณจะเป็นผู้ติดต่อหน่วยงานศุลกากรท้องถิ่นเพื่อดูรายละเอียดของหน้าที่สำหรับรับนำเข้าสินค้าจากจีนประเภทต่างๆ ทั้งคณะกรรมาธิการการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกามีฐานข้อมูลออนไลน์สำหรับภาษีศุลกากรและหน้าที่ตามหมวดผลิตภัณฑ์และดัชนีของเว็บไซต์ศุลกากรแห่งชาติซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับข้อมูลตามลำดับ เมื่อคุณขอใบเสนอราคาให้ตรวจสอบต้นกำเนิดและที่อยู่ปลายทางอย่างรอบคอบเนื่องจากผู้จัดรับนำเข้าสินค้าจากจีนส่วนใหญ่จะให้คำแนะนำสำหรับภูมิภาค แต่ไม่ได้ระบุไว้สำหรับเมืองใดเมืองหนึ่ง สิ่งสำคัญที่สุดคืออย่าลืมวางแผนการควบคุมคุณภาพสินค้าของคุณก่อนการจัดส่งเนื่องจากเป็นครั้งสุดท้ายที่คุณสามารถปฏิเสธสินค้าได้ คุณต้องแจ้งให้ผู้จัดจำหน่าย ผู้ผลิตและผู้จัดส่งทราบเกี่ยวกับการตรวจสอบและสถานที่และเวลาใดและใครจะดำเนินการต่อ รายละเอียดเพิ่มเติม : www.ftncargo.com

เครื่องมือในงานการ ด้วยสกาด้า เทคโนโลยีที่จำเป็นต้องรู้จักมักจี่

สกาด้า เป็นระบบสำรวจและพิเคราะห์ข้อมูลแบบ Real-time ใช้ในการตรวจสภาพตลอดจวบจนถึงคุมงานของระบบดูแลในอุตสาหกรรมพร้อมทั้งงานวิศวกรรมมากมาย อาทิเช่น งานด้านโทรการติดต่อสื่อสารติดต่อ การน้ำประปา การรักษาน้ำครำ การดำเนินการด้านกำลังแรงงาน อุตสาหกรรมการกรองน้ำมันพร้อมทั้งก็าซ อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมสร้างรถยนต์ การคมนาคม วิธีการนิวเคลียร์ในโรงกระแสไฟฟ้าเป็นต้น แบบอย่างการใช้งานเช่นใช้ สกาด้า สำรวจข่าวสารเช่นการรั่วของเหลวที่เกิดขึ้นภายในท่อขนส่งจากตัวตรวจค้นแล้วส่งสัญญาณแจ้งเตือนให้เจ้าหน้าที่รับทราบ โดยส่งข่าวคราวสู่ส่วนรวมของระบบ สกาด้า เป็นต้น นอกจาก สกาด้า อาจปฏิบัติหน้าที่คำนวนและประมวลผลข่าวสารที่ได้จากฮาร์ดแวร์มากมาย เช่น PLC, Controller, DCS, RTU แล้วแสดงประกาศทางหน้าจอ หรือให้สัญญาณควบคุมฮาร์ดแวร์ดังกล่าว เช่นหากอุณหภูมิของเครื่องใช้ไม้สอยสูงเกินพิกัด ให้กระทำการปิดวัสดุอุปกรณ์นั้นเป็นต้น โดยควบคุมผ่าน PLC หรือ Controller ที่ติดต่ออยู่ ทั้งนี้ สกาด้า สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากระบบคุมทั้งหมดไว้ในฐานข่าวเพื่อผู้ปฏิบัติงานหรือโปรแกรมอื่น ๆ สามารถนำไปใช้งานได้ สกาด้า นั้นเข้าไปมีส่วนในงานควบคุมทั้งเล็กและใหญ่ที่ต้องการปรากฏผล เปลี่ยนประกาศ หรือควบคุมระบบหลากหลาย จากศูนย์กลาง เพื่อที่จะงานการของระบบรวมกันที่สัมพันธ์กัน แลเห็นทั้งมวลได้อย่างชัดเจนและมีความรวดเร็วต่อเรื่องราวหลากหลาย ที่เกิดขึ้น ระบบ สกาด้า ในยุคปัจจุบันมีความชำนาญในการสื่อสาร คุม และวัดผลข่าวจาก […]