เครื่องมือในงานการ ด้วยสกาด้า เทคโนโลยีที่จำเป็นต้องรู้จักมักจี่

สกาด้า เป็นระบบสำรวจและพิเคราะห์ข้อมูลแบบ Real-time ใช้ในการตรวจสภาพตลอดจวบจนถึงคุมงานของระบบดูแลในอุตสาหกรรมพร้อมทั้งงานวิศวกรรมมากมาย อาทิเช่น งานด้านโทรการติดต่อสื่อสารติดต่อ การน้ำประปา การรักษาน้ำครำ การดำเนินการด้านกำลังแรงงาน อุตสาหกรรมการกรองน้ำมันพร้อมทั้งก็าซ อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมสร้างรถยนต์ การคมนาคม วิธีการนิวเคลียร์ในโรงกระแสไฟฟ้าเป็นต้น แบบอย่างการใช้งานเช่นใช้ สกาด้า สำรวจข่าวสารเช่นการรั่วของเหลวที่เกิดขึ้นภายในท่อขนส่งจากตัวตรวจค้นแล้วส่งสัญญาณแจ้งเตือนให้เจ้าหน้าที่รับทราบ โดยส่งข่าวคราวสู่ส่วนรวมของระบบ สกาด้า เป็นต้น

นอกจาก สกาด้า อาจปฏิบัติหน้าที่คำนวนและประมวลผลข่าวสารที่ได้จากฮาร์ดแวร์มากมาย เช่น PLC, Controller, DCS, RTU แล้วแสดงประกาศทางหน้าจอ หรือให้สัญญาณควบคุมฮาร์ดแวร์ดังกล่าว เช่นหากอุณหภูมิของเครื่องใช้ไม้สอยสูงเกินพิกัด ให้กระทำการปิดวัสดุอุปกรณ์นั้นเป็นต้น โดยควบคุมผ่าน PLC หรือ Controller ที่ติดต่ออยู่ ทั้งนี้ สกาด้า สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากระบบคุมทั้งหมดไว้ในฐานข่าวเพื่อผู้ปฏิบัติงานหรือโปรแกรมอื่น ๆ สามารถนำไปใช้งานได้ สกาด้า นั้นเข้าไปมีส่วนในงานควบคุมทั้งเล็กและใหญ่ที่ต้องการปรากฏผล เปลี่ยนประกาศ หรือควบคุมระบบหลากหลาย จากศูนย์กลาง เพื่อที่จะงานการของระบบรวมกันที่สัมพันธ์กัน แลเห็นทั้งมวลได้อย่างชัดเจนและมีความรวดเร็วต่อเรื่องราวหลากหลาย ที่เกิดขึ้น ระบบ สกาด้า ในยุคปัจจุบันมีความชำนาญในการสื่อสาร คุม และวัดผลข่าวจาก I/O ของเครื่องมือตัวอย่างเช่น PLC, DCS, RTU ได้ถึงลำดับชั้นที่เกินหนึ่งแสน I/O แล้ว และได้รับการคืบหน้าให้มีความเก่งกาจรองรับความต้องการใหม่ๆ ของผู้ใช้ อย่างสม่ำเสมอเสมอมา

 

Comments are closed.